0755-27315790
ABOUTContactContact Us

Home > Contact us

深圳大阳电工材料有限公司
SHENZHEN DAYANG ELECTRICAL CO.,LTD


深圳大阳通用实业有限公司
SHENZHEN DAYANG INDUSTRY CO.,LTD.

总经理: 林芄先生
营销部: 李丹先生
地 址: 深圳市宝安区福永街道塘尾工业大道
电 话: 0755-27315790(7线)
传 真: 0755-27315791
邮 编: 518103
邮 箱: dgyx@dayangsz.com
网 址: http://www.dayangsz.com
 

                  
 • 总经理: 林芄先生
  营销部: 段涛先生
  地 址: 深圳市宝安区福永街道塘尾工业大道
  电 话: 0755-27315790(7线) 
  传 真: 0755-27315294 
  邮 编: 518103
  邮 箱: tyyx@dayangsz.com
  网 址: http://www.dayangsz.com